Werkwijze

Welke stappen en wat is er nodig?

Het stappenplan zorgt er voor dat alle benodigde informatie en specificaties geproduceerd en beschikbaar worden gesteld voordat de uitvoering begint. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen als één team samenwerken. Wij spelen hierbij een sleutelrol tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen. Dit leidt tot een eindresultaat dat zowel esthetisch als functioneel voldoet aan de eisen van de gebruiker.

Verder lezen

1. Samenstellen PvE (programma van eisen)

In deze stap worden de wensen, eisen en doelen van de opdrachtgever opgesteld.

2. Schetsontwerp of voorlopig ontwerp

Hierbij worden de wensen in een eerste ontwerp gezet waarmee de hoofdlijnen en karakter van het ontwerp wordt duidelijk gemaakt.

3. Definitief ontwerp

Na goedkeuring door de opdrachtgever wordt het ontwerp verder uitgewerkt voor de volgende stappen waarin o.a. constructie en keuze van materialen worden meegenomen.

4. Prijs en contractvorming

In deze fase wordt de aannemer en overige uitvoerende partijen geselecteerd. Op basis van de werktekeningen en werkomschrijving worden offertes aangevraagd, de kosten inzichtelijk gemaakt en een planning besproken. Het bureau adviseert de opdrachtgever over de keuze van de uitvoerende partijen.

5. Bouwbegeleiding

Het begeleidt in deze fase de uitvoering; het adviseert en vertegenwoordigt de opdrachtgever bij alle zaken die met de uitvoer te maken hebben tot aan de oplevering.

Vragen?

Neem gerust contact op voor een eerste gesprek.